Усны хөргөлтийн HDPE/PP/PVC DWC хоолойн шахмал шугамыг нээлээ