LFT/CFP/FRP/CFRT тасралтгүй шилэн хүчитгэсэн нийлмэл үйлдвэрлэлийн шугам