Даралтат усан хөргөлтийн HDPE/PP/PVC DWC хоолойн шахмал шугам